TULEVAISUUSVARMAT SAMMUTUSRATKAISUT – Kaikille teollisuudenaloille ja liiketoimintasektoreille

Salgromatic sammutusjärjestelmät voidaan vaivattomasti mukauttaa kunkin suojattavan kohteen erityisvaatimuksiin sopiviksi toiminta- ja käyttöympäristöstä riippumatta. Salgromatic
sammutusjärjestelmistä löytyy korkealuokkaiset, yksilölliset ja tulevaisuusvarmat turvaratkaisut kaikille toimialoille.

Tuotanto- ja prosessiteollisuus

Kuljetus- ja liikennöintialat

Infrastruktuuri ja siviilialat

Tavara- ja materiaalinkäsittelyalat

Satama- ja meriteollisuus

Henkilö- ja palvelualat

Kiinteistö- ja rakennusalat

Tietoliikenne ja ICT

Armeija ja puolustusteollisuus

100% Modulaarinen – monipuolisuutta ja mahdollisuuksia

Salgromatic tarjoaa markkinoiden yksinkertaisimmat, kuin myös monipuolisimmatkin järjestelmäkokonaisuudet ja laitteistoratkaisut, joista löytyy varmasti oikea vaihtoehto juuri tarpeidenmukaisessa laajuudessa. Sammutusratkaisumme koostuu yksinkertaisimmillaan yksittäisestä ja automaattisesti toimivasta sammutteesta tai useammasta sammutusyksiköistä, joita ohjataan halutunlaisella suoralaukaisutekniikalla. Järjestelmä- ja laitteistokokonaisuudet ovat suunniteltu mukautumaan käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin, ja kaikki järjestelmät voidaan toteuttaa myös keskuselektroniikkaohjauksella, jolloin järjestelmissä on käytännössä rajattomat hallintamahdollisuudet ja ne voidaan liittää osaksi kaikkia valvonta-, hälytys- ja tehdasjärjestelmiä.

Salgromatic järjestelmissä voidaan hyödyntää kaikkia tunnettuja paloilmaisutekniikoita ja niissä voidaan käyttää älykkäitä savu-, lämpö- ja yhdistelmäilmaisimia, paloilmaisinkaapeleita ja lämpölankoja, mekaanisia ilmaisimia, sekä hankalien ja vaativien kohteiden suojaukseen tarkoitettuja erikoisilmaisimia, kuten esim. näytteenottoilmaisinjärjestelmiä, linjalämpöilmaisinjärjestelmiä, sekä liekki-, kipinä- ja atex ilmaisimia.

Salgromatic järjestelmissä hyödynnetään ainoastaan johtavien valmistajien ja tunnetuimpien testauslaitosten sertifioimia ja olosuhdetestattuja komponentteja. Asiakkaiden yksilölliset toiveet huomioidaan myös aina kaikissa tekniikkavalinnoissa. Salgromatic valikoima kattaa tekniseen palontorjuntaan liittyvät, korkeimmat luotettavuus- ja toiminnallisuusvaatimukset täyttävät palonilmaisu- ja järjestelmäteknologiat, jotka ovat yhdenmukaisia sovellettavien direktiivien, asetusten ja paloturvastandardien kanssa.

TUTUSTU ENEMMÄN – Esitteistämme löydät laajalti lisätietoa