Yrityksemme ja arvomme

Salgrom Technologies on innovatiivinen ja käytännönläheisesti toimiva Suomalainen, palonsammutusteknologiaa maahantuova ja paloturvallisuutta kehittävä yritys. Tarjoamme asiakkaillemme helposti lähestyttävän ja kattavan valikoiman edistyksellisiä, automaattisia sammutusjärjestelmiä sekä vaivattomasti mukautettavia sammutusteknisiä kokonaisratkaisuja useimpiin erilaisiin palosuojauskohteisiin. Asiakaskuntamme muodostuu lähes kaikenlaisilta toimialoilta, sillä tuotamme paloturvaratkaisuja useille eri teollisuudenaloille, infrastruktuurin toimijoille kuin myös julkishallintoon ja yksityissektorille, niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Toimimme avoimesti sekä luotettavasti ja haluamme tehdä tiivistä, arvokasta yhteistyötä kumppaneidemme kanssa.

Asiakkuutemme perustuvat aina ehdottoman avoimeen ja luottamukselliseen kumppanuuteen. Uskomme, että tiiviillä ja kunnioittavalla sekä aidosti toisia ymmärtävällä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa voimme tuottaa heille parhaita mahdollisia ratkaisuja ja todellisia paloturvallisuusparannuksia. Asiakastyytyväisyyden lisäksi meille on tärkeää vastuullinen liiketoiminta, korkeatasoinen vastuu tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, sekä ympäristövastuun tunteminen. Ympäristönsuojelu ja sen hyväksi toimiminen onkin luonnollinen osa koko henkilökuntamme työtä. Eettiset periaatteemme ja arvomme vahvistavat sitoutumistamme käytäntöihin, joita toivomme myös yhteistyökumppaneiltamme.

 

 

Toimintamme ja tehtävämme

Toimintamme lähtökohtana on että asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset tuotteet, tuen ja palvelun. Tämän mahdollistavat todellinen ymmärtämyksemme asiakkaan tarpeista tai pulmista, suunnitteluosaamisemme, huippuluokan komponentit, testatut järjestelmäratkaisut ja toimialatuntemuksemme. Tarjoamme asiakkaillemme uudenlaisia oivalluksia ja näkemyksiä siitä, miten heidän paloturvallisuuteen liittyvät haasteet voidaan ratkaista tarkoituksenmukaisella sekä kustannustehokkaalla ja joustavalla tavalla, kuitenkaan tinkimättä turvallisuudesta. Toimitamme ympäristöystävällisiä, korkeanluokan automaattisia sammutusjärjestelmiä ja paloturvallisuusratkaisuja suojaamaan ihmisiä ja omaisuutta. Tarjoamme myös laadukkaita asiantuntijapalveluita paloturvallisuuden eri osa-alueilla, sekä kattavat tukipalvelut kaikkien toimittamiemme järjestelmien ja ratkaisuiden koko elinkaaren ajaksi.

Tehtävämme on turvata asiakkaidemme liiketoimintaa, sekä auttaa heitä saavuttamaan järkevillä kustannuksilla korkein mahdollinen paloturvallisuustaso. Riippuen asiakkaamme toimialasta, ratkaisumme voivat tuoda heille tai heidän tuotteilleen ja palveluilleen lisäksi myös luotettavuutta, lisäarvoa ja kilpailuetua. Yhdistämme eri osaamisalueiden asiantuntemuksen yksinkertaisiksi ja toimiviksi ratkaisuiksi, jotka parantavat merkittävästi henkilöturvallisuutta sekä auttavat ehkäisemään omaisuus- ja ympäristövahinkoja. Tämän lisäksi turvaamme yhteiskunnan perustoimintoja, suojaamalla sille kriittisiä järjestelmiä ja kohteita. Paloturvallisuus kuuluu kaikille, eikä sen mielestämme tarvitse olla monimutkaista tai kustannuksiltaan poissuljettua.

Asialleen omistautuvalla, itseään kehittävällä ja uusia ratkaisuja hakevalla henkilökunnallamme on pitkä käytännön kokemus sekä erittäin laaja asiantuntemus erityyppisistä olosuhteista ja sovelluksista paloturvallisuudessa. Merkittäviä vahvuuksiamme ovat lisäksi nopea ja hallittu tuotekehitys, teknologiapohja sekä luovuus. Teemme myös tiivistä tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä teknologiantarjoajien, alihankkijoidemme sekä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Uskallammekin väittää, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarkoituksenmukaisimman, kilpailukykyisimmän ja luotettavimman automaattisen sammutusjärjestelmän tai järjestelmäkokonaisuuden lähes mihin tahansa tarpeeseen ja toimintaympäristöön. Toteutamme työssämme määrätietoista ja nopeaa päätöksentekoa sekä viemme asiat ja toimeksiannot sovitulla tavalla ja laadukkaasti loppuun asti.Tavoitteemme ja visiomme

Meille asiakkaiden kuunteleminen ja heidän tarpeiden tunteminen ovat pitkäjänteisen ja kestävän yhteistyön perusta. Olemme ylpeitä sekä osaamisestamme että kokemuksestamme ja meillä on palava halu löytää ratkaisut asiakkaidemme vaativiin haasteisiin. Tavoitteemme on vahvistaa asemaamme automaattisen palonsammutustekniikan kokonaistoimittajana ja tarjota yhä laajempi valikoima testattuja ja helposti eri käyttökohteisiin sovellettavia, automaattisia sammutuslaiteratkaisuja asiakkaidemme mitä erilaisimpiin paloturvatarpeisiin.

Tavoitteemme on olla alamme halutuin toimittaja pienten ja keskisuurten teknisten ympäristöjen palonsammutusjärjestelmissä sekä integroiduissa ja räätälöidyissä palontorjuntaratkaisuissa. Yrityksemme intohimoinen ja vakava suhtautuminen teknisen paloturvallisuuden konkreettiseen parantamiseen, sekä vahva sitoutumisemme helposti lähestyttävien ja korkeanluokkaisten sammutuslaiteratkaisuiden kehittämiseen yhdessä todellisen asiakaslähtöisyyden kanssa, edesauttavat visioomme olla kaikkien asiakkaidemme arvostetuin yhteistyökumppani.


> Tehdään huomisesta turvallisempi – yhdessä.